อาหาร คือ สิ่งที่มีชีวิตบริโภคเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ อาหารมีทั้งที่มาจากสิ่งไม่มีชีวิต เช่น เกลือน้ำ และสิ่งมีชีวิต เช่น พืช สัตว์ และ จุลินทรีย์
อาหาร 5 หมู่ อาหารของคนสามารถแบ่งตามคุณประโยชน์ได้ 5 หมู่ ได้แก่

1.คาโบไฮรเดต ได้แก่อาหารจำพวกข้าว และแป้ง
2.โปรตีนได้แก่อาหารจพวกเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อ นม ไข่ นอกนี้ยังมีอยู่ในพวกพืขอย่างถั่วเหลือง ถั่วเขียวเป็นต้น
3.ไขมันมีทั้งไขมันจากพืช เช่น น้ำมันงา น้ำมันถั่วเหลือง นอกจากนี้ยังมีไขมันจากสัตว์ เช่น น้ำมันปลา น้ำมันหมู
4.วิตามิน ได้แก่อาหารจำพวกผลไม้สดต่างๆ เช่น มะม่วง มะละกอ สับปะรด ฝรั่ง เป็นต้น
5.เกลือแร่ได่แก่อาหารจำพวกผักใบสีเขียว และพืชผักที่มีหัวต่างๆ เช่น ตำลึง ฟักทอง ผักบุ้ง เป็นต้น
อาหารเป็นพิษที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด ไม่ปลอดภัยเรามักจะเรียกกันว่า "อาหารเป็นพิษ" ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ที่พบบ่อยที่สุด มาจากการติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มที่เรียกว่า วิบริโอ ทำให้อาหารเป็นพิษที่รู้จักกันโดยทั่วไปก็คือ อหิวาต์เทียม ซึ่งสามารถจำแนกการเจ็บป่วยจาก อาหารเป็นพิษได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดั้งนี้
อาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ทำให้กระเพาะลำไส้อักเสบ ซึ่งจะมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ ท้องร่วง
อาการติดเชื้อเข้ากระแสโลหิต ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้
ประเภทของอาหารอาหารแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
อาหารคาว คือ อาหารที่ทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียว เช่น ผัด แกง ต้ม
อาหารหวาน คือ ของว่างที่รับประทานหลังจากรับประทานอาหารคาวเสร็จแล้ว เช่น ขนมต่างๆอาหารเค็ม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น